Privacy / cookie beleid Zbobouw.nl

Welke cookies zetten wij in, voor welke doeleinden?

Hieronder vind je daarover tekst en uitleg.  Per type cookie wordt toegelicht voor welk doel deze cookies gebruikt worden.

Functionele cookies
Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat onze website naar behoren functioneert.

Deze cookies:

  • lezen browserinstellingen om onze website optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven.
  • sporen misbruik op van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren.
  • zorgen voor een gelijkmatige belasting van de website, waardoor de site goed bereikbaar blijft.
  • slaan inloggegevens op, zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren.

 

Sessie cookies
Sessie cookies worden gebruikt om te weten wat je op onze site bekijkt en hoe lang. Het analyseren van dit soort gegevens maakt het voor ons duidelijk welke onderdelen al dan niet populair zijn.

Op basis van deze informatie kunnen wij onze diensten verfijnen en verbeteren. De gegevens die worden verzameld door de sessie-cookies zijn niet herleidbaar naar personen. Met andere woorden zijn ze gepseudonimiseerd ofwel geanonimiseerd.

Sessie-cookies worden gebruikt voor:

  • het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
  • het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s
  • het bijhouden van de volgorde waarin een bezoeker pagina’s bezoekt
  • het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven
  • het anderszins optimaliseren van de website.

 Social media-cookies

Voor de cookies die de social media-partijen plaatsen en de mogelijke data die zij daarbij verzamelen, verwijzen wij je naar de privacy verklaringen van deze partijen; zie de links
hieronder. Let op dat deze verklaringen kunnen wijzigen. Zbobouw.nl heeft daar geen enkele invloed op.

Gravatar:
https://automattic.com/privacy/

Analytics cookies

Zbobouw.nl werkt met statistiekentools en gebruikt analytische cookies zodat we kunnen meten waar onze bezoekers vandaan komen, welk besturingssysteem ze gebruiken, hoeveel mensen bepaalde artikelen lezen etc.

Deze informatie is voor ons van groot belang; op basis van deze meetgegevens kunnen we de site optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken. Zbobouw.nl gebruikt cookies van de volgende tools voor analytics, measurement en optimization: Google Analytics.

De gemeten gegevens worden anoniem (zonder je IP-adres) verwerkt en worden nooit aan derden verschaft, tenzij wettelijk verplicht. We houden ons altijd aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens. Voor deze categorie cookies hoeft sinds een eerder wetwijziging geen toestemming meer te worden gevraagd.

Voor de cookies die de Analytics partijen plaatsen en de mogelijke data die zij daarbij verzamelen, verwijzen wij je naar de privacy verklaringen van deze partijen; zie de links hieronder.

Let op dat deze verklaringen kunnen wijzigen. ZBO Bouwonderneming heeft daar geen enkele invloed op.

Google (Analytics / Optimize)                                            

https://www.google.com/policies/technologies/cookies/

https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Cookies en je browser

Tevens kun je je cookies die al zijn geplaatst verwijderen.

Wees je echter bewust van het feit dat websites, ook Zbobouw.nl, mogelijk niet meer optimaal werken als het gebruik van cookies niet wordt toegestaan. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op je interesses en worden vaker herhaald.

Privacy-beleid

Zbobouw.nl doet al het mogelijke om je privacy te beschermen. Wij slaan dan ook alleen die gegevens op die voor onze diensten noodzakelijk zijn om deze zo optimaal mogelijk te laten functioneren en die het mogelijk maken met je te communiceren indien dat gewenst is.

Zbobouw.nl zal de opgeslagen gegevens gebruiken ter analyse, aanpassing en verbetering van haar dienstverlening.

De infrastructuur van Zbobouw.nl is beveiligd om te voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot de gegevens van de gebruikers.

Afsluitend

Zbobouw.nl zal deze pagina soms aanpassen, omdat bijvoorbeeld onze website is aangepast of de wetgeving rondom cookies en privacy gewijzigd is. Je kunt evenwel te allen tijde deze webpagina raadplegen voor de laatste versie van onze cookie- en privacybeleid.

Deze versie dateert van 2018-06-21