De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers en warmtepompen. Deze regeling is voor particulieren en zakelijke gebruikers. Met de ISDE stimuleert de Rijksoverheid Nederlandse huishoudens en bedrijven om minder gas te gebruiken en meer duurzame warmte. Hiermee besparen we energie en dringen we de CO2-uitstoot terug.

Vraagt u de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) voor particulieren aan? Dit doet u nadat u uw apparaat heeft gekocht. Per apparaat dient u een aparte aanvraag in. Daarvoor logt u in met uw DigiD. Na uw aanvraag ontvangt u binnen 8 weken een beslissing.

U stuurt de volgende bijlagen mee:

  • een bewijs van aanschaf van uw apparaat
  • een betaalbewijs
  • een bewijs van de installatie door een deskundige installateur

Klik op deze link voor de meest recente informatie: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde